Logo Cask Academy

Dựa trên 4 tiêu chí đào tạo dành cho những người muốn được huấn luyện chuyên sâu về Marketing, Cask cũng có nghĩa là Thùng rượu. Abdesign đã thiết kế logo hội đủ các tiêu chí, sang trọng, cổ điển. Màu sắc dựa trên màu vàng của rượu với hàm ý rượu càng ngâm càng ngon, người càng học càng phát triển.

logo cask academy

Tags: Logo, brand