exhibition, - Absolutely Brilliant

Total booth exhibition 2016

Dầu nhớt cao cấp TOTAL HI-PERF tại triển lãm mô tô xe máy Việt Nam lần thứ nhất 2016 (Vietnam Motorcycles Show 2016).