COCACOLA- Sáng tạo với chai Cocacola

Cùng Abdesign chiêm ngưỡng các thiết kế sáng tạo và "kinh điển" của lon Cocacola "huyền thoại" nhé:245f664b2c392c05eedcf8a2dbbf8ac5f552f4d77df4bf96217a569b7f3b5341c803f3d4a247a945365c74d8ce83b60d9

1

Sưu tầm: nguồn